Małgorzata Calów-Pasternak

    W roku 1987 ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach Wydział Lekarski w Zabrzu. W latach 1987-1995 zatrudniona w Oddziale Okulistyki Szpitala Miejskiego Nr 1 w Gliwicach, gdzie w 1997 roku uzyskała Iº specjalizacji z okulistyki. W latach 1996 - 2001 pracowała w Poradni Okulistycznej Miejskiego Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Gliwicach ul. Toszecka 18 i Przychodni Akademickiej Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Moniuszki 13 W roku 2008 po odbyciu 3-letniego stażu w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Nr 4 w Bytomiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu, Kliniki Okulistyki i Kliniki Okulistyki Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 w Katowicach, uzyskała IIº specjalizacji z okulistyki. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych sympozjach okulistycznych w kraju i zagranicą. Od roku 2002 pracuje w Poradni Okulistycznej Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej "Corpora-Med" w Gliwicach ul. Raciborska 21.

Grażyna Mróz-Semeniuk

    Lekarz okulista. W 1979 ukończyła Śląską Akademię Medyczną. W szpitalu Nr 2 w Sosnowcu odbyła staż podyplomowy, gdzie w 1985 uzyskała Iº stopień specjalizacji z okulistyki. Następnie pracowała w: Szpitalu Okulistycznym w Gliwicach ul. Sienkiewicza, Przychodnia Okulistyczna Nr 2 w Gliwicach ul. Toszecka, Przychodnia Akademicka w Gliwicach ul. Moniuszki. Od 2001 związana z Corpora-Med. Szkolenia i certyfikaty: diagnostyka i leczenie jaskry, zaćmy, chorób rogówek, siatkówki, leczenie zeza i niedowidzenia u dzieci.

WIZYTY

1 Konsultacja okulistyczna
  OSOBY DOROSŁE
  - autorefraktometria
  - ostrość wzroku z doborem okularów
  - tonometria aplanacyjna
  - badanie dna oka soczewką Volk

  DZIECI
  - autorefraktometria
  - skiaskopia
  - ostrość wzroku z doborem okularów
  - badanie widzenia barw
  - badanie dna oka soczewką Volk
    lub oftalmoskopem

2 Pakiet AMD
  - autorefraktometria
  - ostrość wzroku
  - tonometria aplanacyjna
  - badanie dna oka soczewką Volk
  - perymetria statyczna
  - badanie OCT plamki żółtej

3 Pakiet JASKRA
  - autorefraktometria
  - ostrość wzroku
  - tonometria aplanacyjna
  - badanie dna oka soczewką Volk
  - perymetria statyczna
  - gonioskopia
  - pachymetria
  - badanie OCT nerwu wzrokowego

4 Pakiet CUKRZYCA
  - autorefraktometria
  - ostrość wzroku
  - tonometria aplanacyjna
  - badanie dna oka soczewką Volk
  - perymetria statyczna
  - badanie OCT plamki żółtej

5 Pakiet SUCHE OKO
  - autorefraktometria
  - ostrość wzroku
  - tonometria aplanacyjna
  - badanie dna oka soczewką Volk
  - test Schirmera

BADANIA OKULISTYCZNE I DIAGNOSTYCZNE

1. autorefraktometria - komputerowe badanie wady wzroku
2. ostrość wzroku + dobór okularów
3. skiaskopia - badanie wady wzroku u małych dzieci
4. keratometria - pomiar krzywizny rogówki
5. perymetria statyczna - badanie komputerowe pola widzenia
6. tonometria aplancyjna - pomiar ciśnienia śródgałkowego
7. pachymetria - pomiar grubości rogówki
8. gonioskopia - badanie kąta przesączania
9. egzoftalmometria - badanie wytrzeszczu gałek ocznych
10. OCT - optyczna koherentna tomografia
11. badanie dna oka soczewką Volk
12. test Schirmera - badanie wydzielania łez
13. pobranie wymazu z worka spojówkowego

Do badań wykorzystujemy nowoczesny sprzęt diagnostyczny :
1. biomikroskop - lampa szczelinowa - umozliwia badanie przedniego i tylnego odcinka oka - spojówki, rogówki, przedniej komory oka, tęczówki, soczewki, ciała szklistego i siatkówki i umożliwia precyzyjną diagnostykę chorób oczu.
2. perymetr statyczny - umozliwia badanie pola widzenia w chorobach oczu i neurologicznych
3. tonometr aplanacyjny - umozliwia dokładny pomiar ciśnienia śródgałkowego w chorobach oczu i monitorowaniu jaskry
4. autorefraktometr - umoiliwia badanie wady wzroku
5. SOCT Copernicus - umożliwia,wykorzystując światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki bardzo szczegółową ocenę struktury siatkówki, nerwu wzrokowego, ocenę ilościową grubości włókien nerwowych , pomiar grubości rogówki,ocenę kąta przesączania.

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Treść
 

Gabinet okulistyczny
tel.: +48 32 337 45 40
Mail: bok@corpora-med.gliwice.pl
Rejestracja elektroniczna