POLITYKA PRYWATNOŚCI
„Corpora-Med.pl”.


I. Postanowienia Ogólne


Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez „Corpora-Med” Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Średniej 10 ,  o numerze NIP: 631-22-88-652 , oraz sposób ich przetwarzania.


II. Dane osobowe


„Corpora-Med.pl” dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis „www.corpora-med.pl”ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i rejestrowanie wizyt. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych


Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisie należącym do „Corpora-Med.pl” przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. „Corpora-Med.pl” nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)


„Corpora-Med.pl” zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub formularzach rejestracji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Wiadomości

„Corpora-Med.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości „Corpora-Med.pl” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług  (np. zmiany terminów wizyt), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „Corpora-Med.pl”

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

„Corpora-Med.pl” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres „bok@corpora-med.pl”. „Corpora-Med.pl” stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności


„Corpora-Med.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do „Corpora-Med.pl” obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, „Corpora-Med.pl” będzie informować na stronach serwisu.

 

VI. Dodatkowe informacje


W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, „Corpora-Med.pl” prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu „bok@corpora-med.pl”

 

Administracja

Księgowość +48 32 2311146 w. 105
Przełożona +48 32 231 11 46 w. 103
Kadry +48 32 231 11 46 w. 105
Skargi +48 32 2311146 w. 102
Informatyka +48 32 729 8000

Siedziba Firmy

Corpora-Med Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Średnia 10
tel. +48 32 231 11 46
fax: +48 32 750 53 80

Pozostań w kontakcie

    Rejestracja telefoniczna:

    +48 32 337 45 40


    Rejestracja SMS:

    +48 508 339 022Administrative portal

Sign in to your account.
Forgot your password?